transportörer

Transportörer är väsentliga i alla fabriker. Transportera dina varor säkert från en del av fabriken till en annan på ett transportband som kan omformas till vilken design du behöver enligt ditt system. Lätt att installera och utöka för framtida bruk, din w ...   Se mer>

Transportörer är väsentliga i alla fabriker. Transportera dina varor säkert från en del av fabriken till en annan på ett transportband som kan omformas till vilken design du behöver enligt ditt system. Lätt att installera och expandera för framtida användning, dina arbetare kan utan problem flytta tunga föremål på monteringsbandet och rotera för att se från alla sidor med minimala smärtor tack vare överföringsbordet.