Labugnar Uppvärmning och kylning

Uppvärmnings- och kylanordningar finns i stor utsträckning i laboratorieinställningar på grund av hur temperaturen kan påverka de kemiska eller fysikaliska egenskaperna hos prover. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av produkter som sträcker sig från inkubatorer till hot pl ...   Se mer>

Uppvärmnings- och kylanordningar finns i stor utsträckning i laboratorieinställningar på grund av hur temperaturen kan påverka de kemiska eller fysikaliska egenskaperna hos prover. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av produkter som sträcker sig från inkubatorer till kokplattor som tillgodoser dina laboratoriebehov